ŞİRKET POLİTİKASI

Tüm şirket çalışanları olarak politikalarımız:
 

 • Kalite Politikamız; etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya firması olmak amacı ile toplam kalite yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere ar-ge, üretim, satış süreçlerimizi iyileştirerek, değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamak ve müşteri memnuniyetini ve beklentilerini tümüyle karşılayan ürünü, en ekonomik şartlarda, "SIFIR HATA" ile, sürekli ve güvenilir bir kalitede üretmektir.
   
 • Çevre politikamız; Çevreyi gelecek nesillerden ödünç aldığımızın bilinciyle, üretimin her aşamasında çevre gerekliliklerini uygulamak ve faaliyetlerini buna göre sürdürmek, iklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak, kirliliği kaynağında önlemeye çalışmak, tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini arttırmak yönünde faaliyetlerimizi entegre yönetim sistemi ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmek, dayanıklı tüketim sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.
   
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız; Ph Dizayn Yapı Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini analiz ederek en aza indirmeye çalışmak, çalışanlar ve ziyaretçilerimiz için yaralanma ve sağlığın bozulmasını engellemeye, uygun bir çalışma ortamı oluşturmaya yönelik uygulamalar yapmak, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri alarak verimliliği arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.
   
 • Enerji Politikamız; Ph Dizayn ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde, gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak, doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda çalışanların ve toplumun bilincini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktır.
   

İLKELERİMİZ

 • Şirketimizde görev yapan tüm birimler olarak "TOPLAM KALİTE SORUMLULUĞU" nu taşımak.
 • Çevrenin korunmasını dikkate alarak, faaliyetlerini ilgilendiren mevcut tüm yasa ve yönetmeliklere uymak.
 • Çevre konusunda talepte bulunan ilgili kişi ve kurumlara şeffaflık ilkesi ışığında cevap vermek
 • Proje aşamasından itibaren, bitmiş ürünün teslimine kadar olan süreçte, üretim, hizmet ve faaliyetlerimizde yeni teknolojileri kullanmak. Böylece çevresel kirlilik ve riskleri kontrol altında tutmak.
 • Çalışanlarımızı ve üretim tesisi içinde sürekli faaliyet gösteren diğer firma elemanlarını, çevresel anlamda eğitmek, duyarlılaştırmak.
 • Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkileri çalışanlarımız arasında paylaştırmak.
 • Verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını arttırmak ve bilgiyi, başarıyı ödüllendirmek için iç ve dış her türlü kaynağın en doğru ve faydalı şekilde kullanılmasını sağlamak.
   

AMAÇLARIMIZ

 • İç ve Dış Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.
 • Hammadde ve enerji tüketimini azaltmak
 • Olası çevre kirliliği risklerini belirlemek, kontrol altına almak ve yönetmek.
 • Tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımızı kontrol altında tutmak, azaltmak.
 • İç ve dış iletişimin etkin olarak gerçekleşmesini sağlamak.
 • Olası iş kazalarını önlemek.